Brief inzake samenwerking met de Politie en Justitie

Tijdens het debat Seksueel geweld en kindermisbruik van dinsdag 12 maart jl. waarschuwdede Minister van Justitie en Veiligheid dat “Stichting Misbruikt! tot op heden niet mee heeftwillen werken met de politie en Justitie”. Het is niet duidelijk waarop de minister haar opmerking dat de stichting niet zou willen samenwerken met de politie en Justitie baseert. […]

Lees verder

Presentatie aan het Lanzarote Committee

Op donderdag 15 februari 2024 is Stichting Misbruikt! is op de 41e bijeenkomst van het “Lanzarote Committee for the Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse’ gevraagd het Committee te informeren. Het Committee heeft Stichting Misbruikt! gevraagd een presentatie te geven over “The work and research you are doing as regards intergenerational, organized, […]

Lees verder

Klacht tegen VPRO & HUMAN

We dienden een klacht in tegen de omroepen VPRO en HUMAN vanwege het offline halen van een aantal uitzendingen rond misbruik. Het betreft de volgende items: En voorts de volgende interviews met internationale experts over georganiseerd (ritueel)gewelddadig seksueel misbruik van kinderen:

Lees verder

Onderzoek ‘Ruimte voor ontmoeting’

Op basis van een enquête onder mensen die zelf seksueel misbruik hebben meegemaakt, gecombineerd met informatie uit interviews met organisaties die lotgenotencontact organiseren en aanbieden, en op grond van een grote hoeveelheid eigen ervaring in de stichting adviseert de Stichting Misbruikt! een stelsel van inloophuizen op te zetten, verdeeld over heel Nederland. Dit is een […]

Lees verder

Onze reactie op het rapport over LEBZ

Stichting Misbruikt! heeft gereageerd op het onderzoeksrapport inzake taken en taakuitvoeringvan de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Gezien de sterke verwevenheid kandit rapport echter niet los gezien worden van het rapport van de Commissie Hendriks inzakegeorganiseerd gewelddadig seksueel misbruik van kinderen in Nederland. Met betrekking totdit laatste rapport heeft de Stichting Misbruikt! een uitgebreide reactie geschreven […]

Lees verder

Onze reactie op het rapport van de commissie Hendriks

De minister van Justitie en Veiligheid heeft Stichting Misbruikt! gevraagd een officiële reactie te schrijven op het Rapport van de Commissie Hendriks. Op 21 december 2022 hebben wij onze reactie aangeboden aan Lisa Westerveld en de Tweede Kamer. Wij vinden het rapport van de Commissie Hendriks over georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen onvoldoende. We roepen […]

Lees verder