Onze reactie op het rapport over LEBZ

Stichting Misbruikt! heeft gereageerd op het onderzoeksrapport inzake taken en taakuitvoering
van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Gezien de sterke verwevenheid kan
dit rapport echter niet los gezien worden van het rapport van de Commissie Hendriks inzake
georganiseerd gewelddadig seksueel misbruik van kinderen in Nederland. Met betrekking tot
dit laatste rapport heeft de Stichting Misbruikt! een uitgebreide reactie geschreven en elementen hiervan zijn ook in deze reactie meegenomen.

Stichting Misbruikt!