Onderzoek ‘Ruimte voor ontmoeting’

Op basis van een enquête onder mensen die zelf seksueel misbruik hebben meegemaakt, gecombineerd met informatie uit interviews met organisaties die lotgenotencontact organiseren en aanbieden, en op grond van een grote hoeveelheid eigen ervaring in de stichting adviseert de Stichting Misbruikt! een stelsel van inloophuizen op te zetten, verdeeld over heel Nederland.

Dit is een antwoord op de vraag welk soort lotgenotencontact de kwaliteit van het leven van slachtoffers van langdurig seksueel misbruik kan verbeteren. Kernelementen in het advies zijn dat het lotgenotencontact primair een live, fysiek contact moet zijn (vandaar het inzetten van inloophuizen) en dat de begeleiding die hierbij nodig is vooral moet worden gegeven vanuit ervaringsdeskundigheid. 

De enquête is gezonden aan de ondertekenaars van een manifest in het kader van de campagne van stichting Misbruikt! in december 2021. In totaal zijn er op deze wijze 4881 vragenlijsten verzonden. Tevens is de enquête verspreid op de Facebook en Instagram platformen van stichting Misbruikt! en via LinkedIn. Aan de geadresseerden is gevraagd om de vragenlijst alleen in te vullen indien hij of zij zelf seksueel misbruik hebben meegemaakt. Dit leverde 302 respondenten op waarvan kan worden aangenomen dat zij zelf slachtoffer van seksueel misbruik zijn.

Stichting Misbruikt! wil iedereen die mee heeft gedaan met deze enquête heel hartelijk bedanken. De informatie die we van jullie hebben gekregen is heel relevant voor veel organisaties en wij hebben de resultaten via dit rapport gedeeld met Fonds Slachtoffer Hulp. Op dit moment zijn we nog met in gesprek over de uitkomsten van de enquête en hoe we vorm zouden kunnen geven aan de grote vraag om een landelijke coördinatie rondom het lotgenotencontact.

Mocht iemand vragen hebben over dit rapport of onderdelen hieruit willen gebruiken is dat uiteraard mogelijk. Neem dan even contact met ons op via info@stichtingmisbruikt.nl

Stichting Misbruikt!