Samenwerking

Vanaf 1 maart 2024 is de Stichting Misbruikt! lid geworden van de WeProtect Global Alliance. Deze Alliantie brengt ruim 270 leden uit overheden, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en intergouvernementele organisaties samen om beleid en oplossingen te ontwikkelen om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting en online misbruik.

De Alliantie werd in 2020 gelanceerd als een onafhankelijke organisatie na de combinatie van twee initiatieven:

1: De Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online van de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Justitie; en

2: WePROTECT, opgericht door de Britse regering als een mondiaal multi-stakeholder antwoord op de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen. 

Visie WeProtect
Een digitale wereld ontworpen om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting en misbruik. 

Missie WeProtect
WeProtect Global Alliance brengt experts uit de overheid, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld samen om beleid en oplossingen te ontwikkelen om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting en online misbruik. 

Ons doel
Het internet is niet gemaakt met de veiligheid van kinderen in gedachten; het kan onveilig zijn voor kinderen om te verkennen. Elke telefoon en computer is een potentiële toegangspoort voor daders die kinderen seksueel willen uitbuiten. Onze Alliantie genereert politiek engagement en praktische benaderingen om de digitale wereld veilig en positief te maken voor kinderen, en seksueel misbruik en schade op de lange termijn te voorkomen.


Child Safety Europe
Stichting Misbruikt! is ambassadeur van De European Child Safety Alliance . Deze Europeese alliantie is opgericht om kinderen in heel Europa te beschermen tegen ernstig letsel. Dit omvat het bevorderen van de preventie van kinderletsel door alle Europeanen te helpen geïnformeerde ouders en verzorgers te zijn, en door te pleiten voor consistentie van normen, beleid en wetgeving in heel Europa.

Stichting Misbruikt!