Aangenomen moties

Op 19 maart j.l. zijn er door de leden van de Tweede Kamer twee moties aangenomen. 

1: de motie van Judith Uitermark, NSC, Over het oprichten van een exportcentrum voor georganiseerd gewelddadig misbruik van kinderen.

2: de motie van Songul Mutluer, PVDA/GL, Over een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak en behandeling van de gevolgen van georganiseerd en gewelddadig misbruik van minderjarigen.

Stichting Misbruikt!