Magenta

“Het taboe moet worden doorbroken”

Het voelde alsof mijn misbruik verleden toch nog van enige betekenis kon zijn, door aan deze campagne mee te doen. Het is een onderwerp wat vaak wordt verzwegen. Waardoor het onzichtbaar blijft. Ik vind dat het taboe moet worden doorbroken. Ik hoop dat deze campagne ook anderen aanmoedigt zich hierover uit te spreken. Het is een maatschappelijk probleem maar als er niet over wordt gesproken, leeft dit voort in stilte. 


“Ik draag het mee, de rest van mijn leven”

Ik ben misbruikt door mijn vader. Hij was alcoholist. Rond mijn 12e heeft hij een aantal ernstige ongelukken in zijn dronkenschap meegemaakt. Waaraan hij blijvende hersenbeschadiging heeft opgelopen. Nu op latere leeftijd heeft confronteren geen zin meer. Hij is compleet veranderd van persoon. Zijn geheugen en spraak is volledig aangetast.

Dit misbruik verleden draag ik met me mee voor de rest van mijn leven. Het heeft mijn vertrouwen in de mens ontzettend geschaad. Met de juiste zorg en therapie op een zorgboerderij houd ik me staande. Het heeft me echter volledig getekend. Ik heb mijn universitaire studie rechten niet kunnen afmaken. Het loopt als een rode draad door je leven. Net als je denkt ‘het gaat weer beter ‘, komen de trauma’s weer naar boven. Daar heb ik veel moeite mee. Ik wil eigenlijk een normaal leven leiden, net zoals anderen. 

“Door wachtlijsten in de GGZ komt hulp voor velen te laat”

Wat mij de afgelopen jaren behoorlijk nadelig heeft getroffen is de opeenstapeling van bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg, die enorme wachtlijsten in de GGZ hebben veroorzaakt. Dit vormt al jarenlang een groot probleem. Voor velen komt hulp te laat en de schade die dit met zich meebrengt is onnodig hoog. Dit is te triest voor woorden. In mijn geval kon ik niet langer in Amsterdam blijven wonen, vanwege wachtlijsten van minimaal 1 jaar, terwijl ik de zorg accuut nodig had. Hierdoor moest ik m’n vriend en huisje en alles wat me verder lief is achterlaten.


Geef slachtoffers van seksueel misbruik een stem!

Overheid, de politiek, politie en justitie missen kennis en voldoende gevoel van ernst en urgentie. Daardoor worden ook nu dagelijks vele kinderen het slachtoffer van seksueel misbruik door een gebrek aan commitment en daadkracht. Geef deze slachtoffers een stem. Teken nu het manifest:

Stichting Misbruikt!