Laura

“Misbruik heeft nu eindelijk een plaats in mijn leven”

Het misbruik wat ik heb meegemaakt heeft nu een plaats in mijn leven, en dat is denk ik ook goed, want het heeft een grote impact in mijn leven gehad. Toch is het niet een onderwerp dat ik makkelijk aansnijd, bijvoorbeeld als ik met vrienden en vriendinnen ben en zij praten over hun vroegere leven. Dan ben ik uiteindelijk liever stil.  Of vertel ik iets grappigs. Of lach ik. Wat ik zou willen is dat ik er meer open over zou kunnen zijn. Ik denk dat dat zou kunnen als er meer bewustwording is en er meer aandacht voor is. Daar wil ik graag aan bijdragen en daarom doe ik mee met deze campagne.


“Ik heb het altijd geweten …”

Ik ben misbruikt door een familielid van mijn vierde tot ongeveer de leeftijd van 8 à 9 jaar. Ik heb het altijd geweten, alleen wist ik niet goed dat wat ik meemaakte ook seksueel misbruik was. Het werd aan mij gebracht als opvoeding, en seksualiteit hoorde bij opgevoed worden. Het zijn vaak de kinderen die in de marge opgroeien die tot doelwit worden gemaakt. Dat was bij mij ook zo. Ik ben opgegroeid in een gesloten gezin. Er kwamen weinig mensen bij ons over de vloer en dus had ik weinig vergelijkingsmateriaal. Daarbij vond ik het belangrijk dat niemand zich zorgen om mij zou maken, en dus deed ik of er niets aan de hand was. Op het eerste gezicht was ik best een vrolijk kind. Ik denk dat ik al jong heb geleerd om een masker te dragen.

“Pas nu durf ik vraagtekens te zetten bij wat mij is overkomen”

Hoewel ik mijzelf als weldenkend mens beschouw, heb ik bij mijn verleden pas sinds een paar jaar vraagtekens durven zetten. Waar ik altijd bang voor ben geweest is om niet geloofd te worden. Want praten over misbruik kan niet zonder tegelijk je omgeving te beschuldigen. Of ik wil of niet. En op die beschuldiging wordt door de omgeving vaak niet goed gereageerd. Die angst heeft mij lang tegengehouden om erover te praten, of zelfs maar echt te erkennen wat het met mij heeft gedaan. Ik heb nooit een partnerrelatie gehad. Zelf denk ik dat dat voor een groot gedeelte te maken heeft met het misbruik. Mijn vertrouwen in andere mensen is beschadigd geraakt. Ik heb altijd geloofd dat ik niet de moeite waard ben, dat ik een slecht mens ben. Volgens mij was het misbruik mijn schuld. Het was mijn manier om te begrijpen wat er met mij is gebeurd. “Jij hebt de verwarring geleefd”, vertelde een psychotherapeut mij ooit. Ik vind dat een mooie beschrijving. Het heeft mij jaren gekost om die chaos te ontwarren. Ik ben blij dat mij dat uiteindelijk is gelukt. Dat gun ik iedereen met deze afschuwelijke achtergrond.

Belangenbehartiging

Stichting Misbruikt! behartigt de belangen van mensen die seksueel misbruikt zijn. In onze tijdlijn vind je specifieker wat we hebben gedaan in de belangenbehartiging rond georganiseerd gewelddadig seksueel kindermisbruik.

Stichting Misbruikt!