le Figaro

In Frankrijk heeft de nationale vergadering van het Hogerhuis ingestemd met de tekst om minderjarigen verder te beschermen.

Het wetsvoorstel werd in januari aangenomen door het Hogerhuis en vervolgens grondig herzien door de afgevaardigden in de commissie. De definitieve goedkeuring wordt verwacht in het voorjaar, aangezien de regering te kennen heeft gegeven de bepalingen zo snel mogelijk operationeel te willen zien. De leden van het parlement stellen 15 jaar vast als de leeftijd waaronder een kind wordt beschouwde als “niet instemmend om seks te hebben met een volwassene”. Die drempel wordt verhoogd naar 18 jaar in geval van incest.

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/violences-sexuelles-les-deputes-adoptent-un-texte-protegeant-davantage-les-mineurs-20210316

Stichting Misbruikt!