Mijn identiteit – Marie Curieus

Volgens mij is het krijgen van een stabiele identiteit een beetje een ding met seksueel misbruik, vooral als dat misbruik op jonge leeftijd gebeurt. Het verstoort een normale identiteitsvorming. Hierdoor laat het een vraag achter die even dringend als onbeantwoord blijft: wie zou ik zijn geweest als ik dit niet had meegemaakt?  Ik weet dat […]

Lees verder

Mijn waarheid – Marie Curieus

Mijn waarheid Mijn leven is een lappendeken van taboe-onderwerpen. In de meer dan 45 jaar dat ik leef heb ik dan ook een rondgang gemaakt door de geestelijke gezondheidszorg, waarbij ik flink wat labels verzameld heb, en ook heb ik heel wat lotgenotencontactgroepen bezocht. Ik ben zoekende geweest, naar mijzelf, mijn identiteit. Naar vastigheid. Uiteindelijk […]

Lees verder

le Figaro

In Frankrijk heeft de nationale vergadering van het Hogerhuis ingestemd met de tekst om minderjarigen verder te beschermen. Het wetsvoorstel werd in januari aangenomen door het Hogerhuis en vervolgens grondig herzien door de afgevaardigden in de commissie. De definitieve goedkeuring wordt verwacht in het voorjaar, aangezien de regering te kennen heeft gegeven de bepalingen zo […]

Lees verder